Uus asumi peatänav ühendab Tallinna vanalinna, Kalamaja ja mere

Lisaks Vana-Kalamaja tänava pikendamisele Tallinna vanalinnani ja olemasoleva osa ümberehitamisele saab uue ilme ala maakonnabusside peatuspaiga ja Balti jaama hoone vahel, uue väljaku koos kogukonnamajaga saab ka Kalamaja.

Pikalt vaieldud Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimise projekt on jõudnud sinnamaani, et juunis valmib ehitusprojekt. Ehitushange rekonstrueerimistööde töövõtja leidmiseks on plaanis korraldada käesoleva aasta teises pooles, ütles ERR-ile Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf.

Rekonstrueerimise üheks eesmärgiks on parem ühendus linnakeskuse, Kalamaja asumi ja mere vahel, ütles Klandorf.

“Selleks kujundatakse tänavaruum ümber jalakäijaid ja jalgrattureid eelistavaks ning vanalinna ja Kalamaja asumit liitvaks linnaruumiks. Balti jaama platsi arhitektuurse lahenduse järgi on Toompuiestee teeületused projekteeritud maa peale, Balti jaama hoone ja bussiparkla vaheline ala laieneb,” lausus ta.

Ehitusprojekt koostatakse ideekonkursi võidutöö “Kasvulava” järgi, selle koostas Kavakava arhitektuuribüroo. Projekti hakati koostama 2019. aasta jaanuaris ning see pidi valmis saama juba mullu mais, kuid tähtaega nihutati rohkem kui aasta võrra ning see on nüüd tänavu 19. juuni. Praeguseks ollakse jõutud ehitusloa taotluse menetlemiseni.

“Tähtaega muudeti seoses sellega, et niivõrd suuremahuline tänavaruumi ja kasutuse muutus tekitas erinevaid arvamusi ja üksmeelse lahenduseni jõudmine võttis aega,” lausus Klandorf.

Kavakava võidutöö järgi muutub seni linna osi eraldanud Balti jaam hoopis ühendavaks ja sellega saab Kalamajast ka tegelikult kesklinna osa. Uus Jaama plats kujuneb töö järgi Tallinna üheks keskseks liikumis- ja ümberistumissõlmeks.

Jaama platsi kujundus on Kavakava nägemusel lihtne ja funktsionaalne, kuna tegu on aktiivse logistikasõlmega. Avar väljak on kaetud graniitplaatidega, bussijaamale rajatakse varikatus või busse kattev hoone. Toompuiestee ja jaamapaviljoni vahele on kavas rajada väike ruudukujuline pöördistmetega ümbritsetud aed.

Vana-Kalamaja tänava pikendus Nunne tänavani kulgeb piki taastatavat glasiipuiestee lõiku, jalakäijad saavad Vana-Kalamaja tänava pikenduselt Nunne tänavale maa pealt.

Kalamaja plats ja Kogukonna hoone

Renoveeritud Vana-Kalamaja tänava keskele on kavandatud jalakäijate liikumine ning tänavaruum on jaotatud ebasümmeetriliselt, näiteks autotee on viidud keskteljelt nihkesse ning on kujundatud kitsa, 2,5-meetrise asfaltribana. Tänaval saab olema ka tänavamööbli ja haljastuse riba. Haljastuskastid jäävad kohalike hooldada.

Tänava lõpetab Kalaranna ehk merepoolses otsas kolme meetri kõrgusele tõstetud horisontaalne platvorm.

Rajatakse ka Kalamaja plats, väljaku keskosas, platsi ja haljastuse piiril, Vana-Kalamaja tänava pikendusel hakkab paiknema ehitis nimega Kogukonna maja, kus on ühendatud äri- ja ühistegevus. Kogukonna maja on kujundatud kasvuhoone laadis. Majas on näiteks köögilett, tualettruumid, esitlustehnika. Ehitis püstitatakse taaskasutatavatest elementidest ning asendatakse viie kuni kümne aasta kuludes järgmise ehitisega. Plats on liiklusest eraldatud kõrghaljastusega.

Võidutöös märgitakse, et autoliikluse osas tuleks kaaluda Suur- ja Väike-Patarei sõidusuundade muutmist, sest Vana-Kalamaja tänava ots oleks siis turvalisem.

Peatumis/parkimiskohtade arv peaks tänaval võidutöö järgi olema 50, kuid see peaks olema ajas muutuv: alustatakse suurema hulga parkimiskohtadega, mis tänava arenedes muutuvad ajaliselt piiratud peatumiskohtadeks ja jagatud kasutusega rendiautode vahetuspunktideks.

Kalamaja vahele jäävale Vana-Kalamaja tänava osale rajatakse paneelidena avatav aed, mis võimaldab privaatseid aiaruume ajutiselt liita tänavaga.

Kavakava lahenduse keskmeks on kogulik kogukond ja tulevikusuunad, näiteks jagamismajandus, säästlikkus, alternatiivsed liikumisviisid, linnakultuur ja sotsiaalne mitmekesisus. Tänava lahendus pole arhitektide nägemuses lõplik, vaid jätkub kogukonna toel: “risoomse ruumi lõplik kuju sünnib protsessis”, märgitakse võidutöös.

Kavakava pakub välja, et tänaval võiks olla oma kuraatorite grupp, mis koosneks kohalikest elanikest, linnaosaarhitektist ja maastikuarhitektist.

Allikas: err.ee, Marko Tooming, 26.05.2021

Foto: Vana-Kalamaja tänava pikendus, mis hakkab ühendama Kalamaja vanalinnaga, ja Jaama plats. Autor/allikas: Kavakava