Elroni ootesaal ja piletimüük asub nüüdsest Balti jaama Paviljonis

Alates esmaspäevast, 2. maist, muutuvad Balti jaamas Elroni rongireisijate ootesaali ja piletimüügikassade asukohad – Elroni info- ja piletimüügikassa ning ootesaali leiab Balti jaama paviljoni hoonest.

Ootesaali ja piletikassa kolimine uude ning valgusküllasemasse ruumi on olnud kaua oodatud uuendus. Uus ootesaal asub enamike perroonide, numbritega 3 kuni 9 vastas, ehk rongi peale saab nüüd minna veel kiiremini ja mugavamalt. Balti jaama Paviljon on avaram ning pakub ka ootealana reisijatesõbralikke võimalusi.

Teisipäevast, 3. maist, on vana ootesaali kassa Balti jaama peamajas suletud ning klientide teenindamine toimub uues ootesaalis Balti jaama Paviljonis.

Uus ooteala ning pileti- ja infokassa asuvad samades ruumides Tallink Grupi kiirtoidurestorani Burger Kingi ja Tallink Ekspress kauplusega, kust leiab laia valiku pirukaid, võileibu ning ka esmatarbekaupu. Tallink Grupi poolt loodud uus Balti jaama toitlustus- ja kaubandusala annab suure panuse kogu Balti jaama transpordisõlme arengusse. Ka Elroni kliendid saavad võimaluse enne rongireisi mugavalt söögi- ja joogipoolist kaasa osta või koha peal tarbida.

Balti jaama ootesaali uuendusega paralleelselt  jätkab Elron ka piletisüsteemi arendustega.

Lisainfo

—–

From Monday, May 2, the locations of the Elron train passenger waiting room and ticket sales offices at the Baltic station will change – Elron’s information and ticket sales office and the waiting room will be located in the Pavilion of the Baltic Station.

The relocation of the waiting room and ticket office to a new and brighter room has been a long-awaited innovation. The new waiting room is located opposite most of the platforms, numbers 3 to 9, so you can get on the train even faster and more conveniently. The Baltic Station Pavilion is more spacious and also offers passenger-friendly facilities as a waiting area.

From Tuesday, May 3, the old waiting room in the main building of the Baltic Station will be closed and customer service will take place in the new waiting room in the Pavilion of the Baltic Station.

The new waiting area and the ticket and information box office are located in the same premises as the Taller Group’s fast food restaurant Burger King and Tallink Ekspress store, where you can find a wide selection of pies, sandwiches and also basic necessities. The new catering and retail area of ​​the Baltic station created by the Tallink Group will make a major contribution to the development of the entire Baltic transport hub. Elron’s customers also have the opportunity to buy or consume from the food and beverage side before the train journey.

In parallel with the renovation of the lounge at the Baltic Station, Elron will also continue with the development of the ticketing system.

Additional information